Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Zoeken
Tekstgrootte

Stichting Pancreas

Stichting Pancreas werd in 2010 door de Alvleeskliervereniging Nederland opgericht als steunstichting en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (nr.  51281643).
De Belastingdienst verleende de stichting de ANBI-status.

Het doel van de stichting is om middels (financiële) ondersteuning de continuïteit van de Alvleeskliervereniging Nederland te bevorderen. De stichting werft, in nauwe samenwerking met Alvleeskliervereniging Nederland, financiële middelen (sponsorbijdragen, donaties, legaten, schenkingen) en overige giften.

Doelstelling
Doel van de stichting is het werven van financiële middelen teneinde Alvleeskliervereniging Nederland financieel te kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Financiële middelen
De stichting werft zelfstandig financiële middelen, door middelen van het verkrijgen van  legaten/sponsorbijdragen/giften/donaties. De jaarrekening van de stichting wordt een extern accountant opgesteld.
Jaarlijks stelt de penningmeester van de stichting een Staat van baten en lasten op en wordt in een activiteitenverslag de gang van zaken over het afgelopen jaar aan het bestuur van de Alvleeskliervereniging Nederland verantwoord. De jaarrekening van de vereniging wordt een extern accountant opgesteld.

ANBI
Stichting Pancreas heeft de ANBI-status. Dat houdt in dat de stichting voldoet aan de daarvoor geldende criteria en door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan de vereniging onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.  

Huidige samenstelling van het stichtingsbestuur:

Naam

Functie

E-mailadres

Gijsbert Hoek

Voorzitter

voorzitter@stichtingpancreas.nl

Harry Mulder

Secretaris

secretaris@stichtingpancreas.nl

Contactgegevens Stichting Pancreas

Stichting Pancreas
Postbus 420
9400 AK ASSEN

Telefoonnummer  : (0592) 269.180
Bankrekening       : NL86ABNA.0474.624.862