Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Zoeken
Tekstgrootte

Doelstelling

De Alvleeskliervereniging Nederland (AVKV) is een landelijke patiëntenvereniging zonder winstoogmerk. Vrijwel alle werkzaamheden binnen de vereniging worden verricht door vrijwilligers, die veelal zelf ook alvleesklierpatiënt zijn.

De AVKV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24281510 en is bekend onder RSIN-nummer 8070.08.631.

Hieronder wordt beknopt het Beleidsplan 2017-2020 van de AVKV vermeld

De AVKV heeft als doel:

 • het verstrekken van informatie en voorlichting met betrekking tot aandoeningen aan het pancreas (de alvleesklier) en over datgene wat daarmee in verband staat
 • het bevorderen van medisch onderzoek en samenwerking
 • het bevorderen van een optimale medische behandeling ten aanzien van aandoeningen aan het pancreas
   

De AVKV tracht dit doel te bereiken door onder meer :

 • waar mogelijk samen te werken met andere soortgelijke organisaties
 • het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten ten aanzien van het pancreas (de alvleesklier) en ten aanzien van datgene wat daarmee in verband staat
 • het gebruiken van alle andere wettige middelen die leiden tot de realisatie van haar doel

Kernwaarden

De AVKV vindt het belangrijk dat haar leden en andere bij de vereniging betrokken personen en partijen, haar ervaren en herkennen in:

 • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die we zeggen te hebben
 • Respect: zodanig met anderen omgaan, dat zij ons respect ervaren
 • Professionaliteit:  binnen de grenzen van de mogelijkheden, in staat zijn om waar te maken wat er gezegd wordt
 • Duurzaamheid: bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de relatie met onze achterban en anderen

​​​​​​​Legitimatie

De AVKV stelt zich open voor het oordeel van hen voor wie de betekenis van onze ondersteuning van betekenis is. Vanuit hun betrokkenheid verwerven leden zeggenschap over het door het bestuur te voeren beleid en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling.

Financiële middelen

De AVKV verkrijgt financiële middelen vanuit de contributie van haar leden, Overheidssubsidie, giften en donaties. Daarnaast wordt in zeer beperkt mate tegen betaling advertentieruimte aangeboden aan derden, om te adverteren in haar verenigingsmagazine Pancreatief, dat 4x per jaar verschijnt.

Jaarlijks stelt de penningmeester van de vereniging een Staat van baten en lasten op, die wordt opgenomen in een jaarverslag van de vereniging, waarin ook aan de hand van een activiteitenverslag de gang van zaken over het afgelopen jaar aan de leden en de Overheid wordt verantwoord. De jaarrekening van de AVKV wordt door een extern accountant opgesteld.

ANBI status alvleeskliervereniging

Keurmerk

De Alvleeskliervereniging Nederland heeft de ANBI-status. Dat houdt in dat de vereniging voldoet aan de daarvoor geldende criteria en door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor zijn giften en donaties aan de vereniging onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 

Lees meer over: Schenken met fiscaal voordeel