Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Zoeken
Tekstgrootte

Wie zijn we

De Alvleeskliervereniging (AVKV) is een door de Overheid erkende landelijke patiëntenvereniging, die opkomt voor de belangen van patiënten met een aandoening aan de alvleesklier (het pancreas). 

De AVKV werd opgericht op 29 december 1997 vanuit een dringende behoefte van lotgenoten, om gezamenlijk op te trekken bij het uitwisselen van informatie en het geven van voorlichting.

De AVKV stelt het belang van haar leden centraal en beschouwt het als haar taak om namens hen als belangenbehartiger op te treden. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk getracht om bestaand onbegrip ten aanzien van de aandoening weg te nemen.

De AVKV voorziet lotgenoten en hun naasten van relevante informatie met betrekking tot :  

·       Acute pancreatitis (kortdurende of tijdelijk ontsteking aan de alvleesklier)

·       Chronische pancreatitis (langdurende of telkens terugkomende ontsteking aan de alvleesklier)

·       Alvleesklierkanker (pancreascarcinoom)

 

De informatie wordt op gedifferentieerde wijze aangeboden (onder andere via de Telefonische Hulp- en Informatielijn, brochures, ledenmagazine Pancreatief, op gezondheidsbeurzen, via de website www.avkv.nl en via Facebook en Twitter).

De AVKV kan desgewenst ook een beroep doen op een Medische Raad van Advies, waarin gerenommeerde specialisten met uitgebreide pancreasexpertise zitting hebben, die de AVKV gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

De AVKV tracht ook medisch wetenschappelijk onderzoek te stimuleren naar de oorsprong, voorkoming en behandeling van de alvleesklieraandoeningen. Daartoe worden jaarlijkse meerdere werkbezoeken gebracht aan medisch specialisten in de academische- en opleidingsziekenhuizen in Nederland.

De AVKV werkt ook samen met andere (koepel/belangenorganisaties (o.a. de Maag Lever Darm Stichting, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(In)).