Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Zoeken
Tekstgrootte

Wie zijn we

De Alvleeskliervereniging (AVKV) is een landelijke patiëntenvereniging, die opkomt voor de belangen van patiënten met een aandoening aan de alvleesklier (het pancreas). De vereniging werd opgericht op 29 december 1997 vanuit een dringende behoefte van lotgenoten, om gezamenlijk op te trekken bij het uitwisselen van informatie en het geven van voorlichting.

De vereniging voorziet zowel leden als niet leden van relevante informatie en geeft voorlichting over de onderwerpen:

De vereniging stimuleert medisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong, voorkoming, bestrijding en het beheersbaar maken van de alvleesklierproblematiek, dit in de ruimste zin van het woord. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Beschikbaar stellen van informatie (o.a. brochures, ledenmagazine, website)
  • Samenwerken met andere belangenorganisaties (o.a. MLDS en Ieder(In))
  • Organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten

De vereniging stelt het belang van haar leden centraal en beschouwt het als haar plicht als pleitbezorger voor hen op te treden en bestaand onbegrip ten aanzien van de aandoening daar waar mogelijk weg te nemen. De vereniging houdt de kwaliteit van haar informatie voortdurend op peil en kan terugvallen op haar Medische Raad van Advies, waarin gerenommeerde specialisten met uitgebreide pancreasexpertise zitting hebben.

De vereniging wordt geleid door een bestuur. Bestuursleden worden door de leden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, vrijwel allen ervaringsdeskundigen op het gebied van de pancreasproblematiek. Het bestuur wordt bij de uitoefening van haar taken terzijde gestaan door actieve vrijwilligers, allen eveneens ervaringsdeskundigen. De vrijwilligers zijn betrokken bij diverse verenigingsactiviteiten.

Op grond van haar statuten is de Alvleeskliervereniging aangemerkt als ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling). Op grond daarvan zijn giften aan de Alvleeskliervereniging fiscaal aftrekbaar.